Organisaties worden steeds zichtbaarder. Het imago, de manier waarop een organisatie door de buitenwereld ervaren wordt, wordt daardoor steeds belangrijker.

Als het imago positief is geef je mensen een goed gevoel en krijg je de voorkeur van klanten en businesspartners. Het zorgt niet alleen voor een gezonde winst- en omzetontwikkeling, maar helpt ook bij het werven en behouden van goed personeel. Het opbouwen en behouden van een positief imago is daarmee van strategisch belang voor organisaties.

In een ideale wereld zien en ervaren alle belangengroepen de organisatie zoals de leiding wil dat ze gezien en ervaren wordt. Dit is echter zelden het geval.

Daarom is het verstandig om met enige regelmaat te checken of alle aspecten van een organisatie (het merk) goed op elkaar aansluiten.

Gap-analyse

Een handige manier om dit te doen is middels een gap-analyse. Hiermee breng je de verschillen tussen de identiteit en het imago van de organisatie in kaart. De gap-analyse helpt je bij het maken van de juiste keuzes ter versterking van het imago en het behalen van de bedrijfs-/merkdoelstellingen.

Wat zijn de te nemen stappen bij zo’n gap-analyse? Hieronder staan ze voor je op een rijtje:

  1. Vaststellen van de gewenste identiteit (wat streeft de leiding van de organisatie na?)
  2. In kaart brengen van de werkelijke identiteit (de interne identiteit bij werknemers)
  3. Analyse fysieke identiteit van de organisatie (zichtbare uitingen van het bedrijf, via alle touchpoints)
  4. In kaart brengen van het imago bij externe belangengroepen
  5. Gap-analyse: het vinden van alle verschillen tussen de gewenste situatie (1) en de werkelijke situatie (2,3,4).

Op basis van de gevonden verschillen worden oorzaken onderzocht, conclusies getrokken, eventueel beleidsdoelstellingen aangepast en acties voorbereid voor het reduceren van de gevonden verschillen.

Heb jij een gap?

Wil jij weten hoe anderen jouw organisatie ervaren? Of de gewenste identiteit wel goed aansluit op het imago van jouw merk? En weten wat je kan doen als dit niet zo is? Neem dan contact op via gap@seriousimpact.nl.